Saldo SMS

Aby umożliwić klientom naszego Banku szybki i łatwy sposób uzyskania informacji o stanie swojego konta oferujemy usługę SMSComp. Usługa ta polega na automatycznym przesyłaniu na telefon komórkowy dowolnego operatora krajowego informacji SMS. W treści wysyłanego komunikatu SMS klient informowany jest o zmianie salda. Przekazana informacja zawiera: numer rachunku, saldo poprzednie, saldo bieżące. W celu umożliwienia korzystania z usługi Posiadacz lub pełnomocnik składa wniosek w Oddziale BS prowadzącym rachunek. Usługa jest uruchomiona w trzecim dniu roboczym od dnia złożenia wniosku. Regulamin korzystania z usługi SMSComp. dostępny w placówkach Banku.