Filtrowanie adresów IP

Szanowni Państwo, gorąco zachęcamy do korzystania z funkcjonalności udostępnionej wszystkim

użytkownikom Bankowości Internetowej dotyczącej możliwości ograniczenia dostępu do aplikacji tylko
dla wybranych adresów IP ( Adres IP to adres, z którego użytkownik nawiązuje połączenie do Internetu,
który należy ustalić z Dostawcą Internetu). Ograniczenie adresów IP znacznie podnosi poziom
bezpieczeństwa umożliwiając logowanie do Bankowości Internetowej tylko z adresów komputerów,
zdefiniowanych przez Klienta.
Szczegóły w załączonym pliku