Korzystne opłaty od wpłat

Bank Spółdzielczy w Krotoszynie NIE POBIERA OPŁAT od wpłat gotówkowych z tytułu:

 • Wpłaty za czynsz na rzecz Krotoszyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
 • Opłaty skarbowej na rzecz Urzędu Miejskiego w Krotoszynie, Urzędu Miejskiego w Kobylinie, Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach i Urzędu Miejskiego w Zdunach
 • Podatków i pozostałych wszelkich wpłat na rzecz Urzędu Miejskiego w Kobylinie, Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach i Urzędu Miejskiego w Zdunach
 • Wszelkich wpłat na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy Kobylin, Miasta Sulmierzyce i Gminy Zduny
 • Składek członkowskich na rzecz Związku Spółek Wodnych w Krotoszynie
 • Wpłat na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągowego i Kanalizacyjnego Sp. z. o. o. w Zdunach


POZOSTAŁE opłaty od wpłat gotówkowych:


 • Abonament RTV 1,00 zł
 • Wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2,00 zł
 • Faktury za energię elektryczną 2,00 zł
 • Fatury za gaz i wodę 3,00 zł
 • Czynsz za mieszkanie 3,00 zł
 • Opłaty za telefon, internet i telewizje kablową – wszystkich operatorów 3,00 zł
 • Wpłaty na rzecz Urzędu Miejskiego w Krotoszynie 3,00 zł
 • Wpłaty na rzecz Starostwa Powiatowego w Krotoszynie 3,00 zł
 • Wpłaty na rzecz PZU S.A., KRUS 3,00 zł
 • Pozostałe wpłaty gotówkowe na rachunki w innych bankach min. 3,00 zł
 • Spłaty kredytów w innych bankach min. 3,00 zł


Wpłat można dokonywać we wszystkich placówkach naszego Banku.