Faktoring

Firma SGB Faktoring S.A. jest spółką faktoringową należącą do Grupy SGB, zrzeszającej banki w ramach Spółdzielczej Grupy Bankowej (SGB). Grupa SGB składa się obecnie 175 Banków Spółdzielczych w całej Polsce i obsługuje ponad 1,5 mln Klientów.

SGB Faktoring S.A. kieruje swoją ofertę do małych, średnich i dużych przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych, usługowych oraz rolno-spożywczych prowadzących sprzedaż z odroczonym terminem płatności, zapewniając im komplementarną ofertę produktową oraz najwyższą jakość obsługi.

Dowiedz się więcej www.sgbfaktoring.pl