Zlecenia zagraniczne

Zlecasz lub spodziewasz się przelewu z kraju trzeciego wysokiego ryzyka? Od 31.10.2021 r., przed każdą taką transakcją skontaktujemy się z Tobą z prośbą o dodatkowe informacje, np. dotyczące źródła pochodzenia środków lub poprosimy Cię o przekazanie dokumentów do tej transakcji.

Jeżeli nam nie przekażesz pełnych informacji, będziemy musieli odrzucić przelew. Wymaga tego od nas Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Kraje trzecie wysokiego ryzyka na 25.11.2021 r. to:

Afganistan
Albania
Bahamy
Barbados
Burkina Faso
Filipiny
Ghana
Haiti
Irak
Iran
Jamajka
Jemen
Jordania
Kajmany
Kambodża
Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna (KRLD)
Kuba
Mali
Maroko
Mjanma/Birma
Myanmar
Nikaragua
Pakistan
Panama
Senegal
Sudan Południowy
Syria
Turcja
Trynidad i Tobago
Uganda
Zimbabwe
Vanuatu