Aktualne kursy walut: 19.07.2024 r.

Kupno
Sprzedaż
EUR
4.0913
4.4779
USD
3.7581
4.1130
GBP
4.8565
5.3160

Sprawdź pełne notowanie »

Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. w Gostyniu

Bank Spółdzielczy w Krotoszynie współpracuje z Samorządowym Funduszem Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. w Gostyniu - funduszem poręczeniowym, którego podstawowym zadaniem jest wspieranie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez udzielanie poręczeń spłaty kredytów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Klienci Banku nie posiadający wymaganych zabezpieczeń mogą zgłosić się o pomoc do SFPK Sp. z o.o. w Gostyniu.

Zabezpieczenie Funduszu obejmuje do 70% wartości kredytu. Maksymalna kwota poręczenia Funduszu to

1.000.000 zł. Zabezpieczenie ustanawiane jest bez dodatkowych dokumentów i zbędnych formalności. Wniosek o przyznanie poręczenia jest rozpatrywany maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych. Od kwoty przyznanego poręczenia Fundusz pobiera jednorazową prowizję.

Informacji na temat działalności Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. można uzyskać m. in. pod adresem:

fundusz@gostyn.pl

KROTOSZYN
Urząd Miejski
ul. Kołłątaja 7, pok. nr 46
tel. (062) 722-74-81
e-mail: promocja@um.krotoszyn.pl