Władze banku

Skład Zarządu:

Jan Pluta - Prezes Zarządu
Monika Kaczmarek - Wiceprezes Zarządu
Barbara Wiatrak - Wiceprezes Zarządu

Pełnomocnicy Zarządu:

CENTRALA BS W KROTOSZYNIE

1. Alina Kaczmarek - Pełnomocnik Zarządu - Naczelnik Wydziału

ODDZIAŁ W KROTOSZYNIE

2. Romuald Nawrocki - Pełnomocnik Zarządu - Dyrektor Oddziału
3. Monika Krajka - Pełnomocnik Zarządu - Zastępca Dyrektora Oddziału
4. Krystyna Wałaś - Pełnomocnik Zarządu
5. Jolanta Smółkowska - Pełnomocnik Zarządu
6. Mirosława Rzysko - Pełnomocnik Zarządu
7. Bożena Zybała - Pełnomocnik Zarządu
8. Jolanta Bochyńska-Banaszek - Pełnomocnik Zarządu
9. Mariola Torzecka - Pełnomocnik Zarządu
10. Katarzyna Szulta - Pełnomocnik Zarządu
11. Dominika Maćkowiak - Pełnomocnik Zarządu
12. Kinga Wieczorek - Pełnomocnik Zarządu
13. Anna Głuszek - Pełnomocnik Zarządu

ODDZIAŁ BS W KOBYLINIE

14. Paulina Skupin - Pełnomocnik Zarządu - Dyrektor Oddziału
15. Sabina Dolińska - Pełnomocnik Zarządu
16. Magdalena Frąszczak - Pełnomocnik Zarządu
17. Małgorzata Nowacka - Pełnomocnik Zarządu
18. Anna Nowacka - Pełnomocnik Zarządu
19. Aneta Lenartowska - Pełnomocnik Zarządu
20. Klaudia Kokot - Pełnomocnik Zarządu
21. Justyna Wałaś-Leszczyszyn - Pełnomocnik Zarządu

ODDZIAŁ BS W ZDUNACH

22. Karolina Grzelak - Pełnomocnik Zarządu - Dyrektor Oddziału
23. Elżbieta Wąż - Pełnomocnik Zarządu
24. Anna Opalińska - Pełnomocnik Zarządu
25. Barbara Kempiak - Pełnomocnik Zarządu

ODDZIAŁ BS W SULMIERZYCACH

26. Agnieszka Woszczyńska - Pełnomocnik Zarządu - Dyrektor Oddziału
27. Joanna Śniada - Pełnomocnik Zarządu
28. Karolina Zaborek-Kulawska - Pełnomocnik Zarządu
29. Magdalena Karbowiak - Pełnomocnik Zarządu

Skład Rady Nadzorczej:

Przewodniczący Rady: Stanisław Minta
Z-ca Przewodniczącego: Józef Kołata
Sekretarz: Aneta Kurzawa
Członkowie: Krzysztof Biliński, Tadeusz Chudy, Dariusz Karbowiak, Stanisław Machowski, Jacek Styburski, Jan Zych

Skład Komitetu Audytu:

Przewodniczący: Jan Zych
Członek: Aneta Kurzawa
Członek: Tadeusz Chudy