Władze banku

Skład Zarządu:

Jan Pluta - Prezes Zarządu
Monika Kaczmarek - Wiceprezes Zarządu
Barbara Wiatrak - Wiceprezes Zarządu

Pełnomocnicy Zarządu:

CENTRALA BS W KROTOSZYNIE

1. Alina Kaczmarek - Pełnomocnik Zarządu - Naczelnik Wydziału

ODDZIAŁ W KROTOSZYNIE

2. Romuald Nawrocki - Pełnomocnik Zarządu - Dyrektor Oddziału
3. Monika Krajka - Pełnomocnik Zarządu - Zastępca Dyrektora Oddziału
4. Krystyna Wałaś - Pełnomocnik Zarządu
5. Jolanta Smółkowska - Pełnomocnik Zarządu
6. Mirosława Rzysko - Pełnomocnik Zarządu
7. Bożena Zybała - Pełnomocnik Zarządu
8. Jolanta Bochyńska-Banaszek - Pełnomocnik Zarządu
9. Mariola Torzecka - Pełnomocnik Zarządu
10. Katarzyna Szulta - Pełnomocnik Zarządu
11. Dominika Maćkowiak - Pełnomocnik Zarządu
12. Kinga Wieczorek - Pełnomocnik Zarządu
13. Klaudia Kokot - Pełnomocnik Zarządu
14. Justyna Wałaś-Leszczyszyn - Pełnomocnik Zarządu
15. Anna Głuszek - Pełnomocnik Zarządu
16. Barbara Kempiak - Pełnomocnik Zarządu

ODDZIAŁ BS W KOBYLINIE

17. Mateusz Sójka - Pełnomocnik Zarządu - Dyrektor Oddziału
18. Sabina Dolińska - Pełnomocnik Zarządu
19. Magdalena Frąszczak - Pełnomocnik Zarządu
20. Małgorzata Nowacka - Pełnomocnik Zarządu
21. Anna Nowacka - Pełnomocnik Zarządu
22. Paulina Skupin - Pełnomocnik Zarządu
23. Aneta Lenartowska - Pełnomocnik Zarządu

ODDZIAŁ BS W ZDUNACH

24. Karolina Grzelak - Pełnomocnik Zarządu - Dyrektor Oddziału
25. Monika Paszek - Pełnomocnik Zarządu
26. Elżbieta Wąż - Pełnomocnik Zarządu
27. Anna Opalińska - Pełnomocnik Zarządu

ODDZIAŁ BS W SULMIERZYCACH

28. Agnieszka Woszczyńska - Pełnomocnik Zarządu - Dyrektor Oddziału
29. Joanna Śniada - Pełnomocnik Zarządu
30. Karolina Zaborek-Kulawska - Pełnomocnik Zarządu
31. Magdalena Karbowiak - Pełnomocnik Zarządu

Skład Rady Nadzorczej:

Przewodniczący Rady: Stanisław Minta
Z-ca Przewodniczącego: Józef Kołata
Sekretarz: Ewa Wawrzyniak-Fajfer
Członkowie: Stanisław Machowski, Jan Zych, Tadeusz Chudy, Jacek Styburski, Andrzej Pospiech, Krzysztof Biliński

Skład Komitetu Audytu:

Przewodniczący: Jan Zych
Członek: Tadeusz Chudy
Członek: Józef Kołata