Zmiany w bankowości elektronicznej od 14 września 2019r.

dodano: 2019-09-13

Dyrektywa PSD2 wprowadzona z dniem 14 września 2019 roku spowoduje dla klientów detalicznych i korporacyjnych banku zmianę w korzystaniu z bankowości elektronicznej. Jednym z głównych założeń dyrektywy jest budowa jednolitego rynku płatności w Unii Europejskiej oraz zwiększenie poziomu bezpieczeństwa procesu logowania i autoryzacji (podpisu) w bankowości elektronicznej.
Obecnie stosowane środki dostępu do bankowości internetowej zostaną uzupełnione o dodatkowe wymagania SCA, czyli tzw.: „silne uwierzytelnienie klienta”. Oznacza to uwierzytelnienie w oparciu o zastosowanie co najmniej dwóch elementów zapewniających ochronę poufności danych klienta.
Dostosowanie do wymogów wynikających z zapisów dyrektywy PSD2 dotyczy zarówno procesu logowania - autentykacji i autoryzacji - podpisu.

BANKOWOŚĆ DETALICZNA

Poniżej schemat zmian w bankowości detalicznej:

 1. Proces logowania - autentykacji
  Obecnie stosowane hasło maskowane dodatkowo będzie potwierdzane tokenem mobilnym Asseco MAA lub kodem SMS.
 2. Proces autoryzacji - podpisu
  Obecnie stosowany kod SMS będzie dodatkowo potwierdzony poprzez kod PIN, który zostanie przekazany klientowi podczas pierwszej autoryzacji wraz z wymuszeniem jego zmiany.
  Przy obecnie wykorzystywanym tokenie mobilnym Asseco MAA autoryzacja przelewów pozostanie bez zmian.

BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA

 1. Proces logowania - autentykacji
  Obecnie stosowane hasło stałe zostanie zastąpione kartą mikroprocesorową i numerem PIN.
 2. Proces autoryzacji - podpisu
  Autoryzacja za pomocą karty mikroprocesorowej + numer PIN

O wszelkich zmianach w tym temacie będziemy Państwa informować na bieżąco.