Zawieszenie rat kapitałowych dla Klientów banku

dodano: 2020-03-26

Szanowni Klienci,

W trosce o Państwa bezpieczeństwo i spokój finansowy Bank Spółdzielczy w Krotoszynie wprowadził specjalną procedurę na czas nadzwyczajnych okoliczności związanych z wprowadzeniem stanu epidemii koronawirusa COVID-19.

Klienci Banku, którzy mają problem z regulowaniem rat z powodu skutków epidemii COVID-19 mogą złożyć wniosek o zawarcie aneksu dotyczący zawieszenia spłat zobowiązań kredytowych w zawiązku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii.

Wnioskowana zmiana dotyczy zawieszenia spłat rat maksymalnie do 30.09.2020 r. z automatycznym wydłużeniem o ten sam okres łącznego okresu spłaty kredytu lub doliczeniem do ostatniej raty zawieszonych płatności kapitału lub ustaleniem innych terminów spłaty zawieszonych płatności w okresie spłaty kredytu.

Wnioski można składać w placówkach Banku papierowo lub w formie zdalnej, tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej (na skrzynkę Banku:kredyty@bskrotoszyn.sgb.pl) lub telefonicznie (pod warunkiem możliwości dokonania identyfikacji).

Na podstawie złożonego wniosku Bank podejmie decyzję o zawieszeniu spłat i przekaże proponowane warunkido akceptacji.

Bank nie będzie pobierać żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dotyczących zawieszenia spłat.