Aktualne kursy walut: 07.12.2023 r.

Kupno
Sprzedaż
EUR
4.2169
4.4784
USD
3.9134
4.1097
GBP
4.9273
5.1730

Sprawdź pełne notowanie »

Wybory do Rady Nadzorczej 2023 - 2027

dodano: 2023-03-15

Wybory do Rady Nadzorczej 2023 - 2027

Szanowni Przedstawiciele na Zebranie Przedstawicieli

Zarząd Banku Spółdzielczego w Krotoszynie uprzejmie informuje, że tegoroczne Zebranie Przedstawicieli ma charakter sprawozdawczo-wyborczy w związku z upływem czteroletniej kadencji Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Krotoszynie.

Na Zebraniu Przedstawicieli zostaną zatem przeprowadzone wybory członków do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej w kolejnej kadencji obejmującej lata 2023-2027.

Uprzejmie informujemy, że w związku z wymogami prawnymi i nadzorczymi wszyscy kandydaci na członków Rady Nadzorczej będą podlegać procedurze oceny zgodnie z „Polityką oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie” (Polityka dostępna tutaj ).
W tym celu udostępniamy formularze oceny odpowiedniości dla kandydatów (formularze dostępne tutaj), które osoby zainteresowane powinny wypełnić według zamieszczonych w nich objaśnień, w tym podać niezbędne dane oraz oznaczyć wszystkie wymagane pola.

Wypełnione i podpisane formularze oceny odpowiedniości należy przedłożyć w Banku najpóźniej w dniu 10 maja 2023 roku w sekretariacie w Centrali Banku w Krotoszynie w zamkniętej kopercie z adnotacją „Arkusze odpowiedniości”.

Przedstawiciel na Zebranie Przedstawicieli zamierzający kandydować na członka Rady Nadzorczej Banku jest zobowiązany do wypełnionych formularzy dołączyć aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego (zaświadczenie o niekaralności) oraz aktualne zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach z Urzędu Skarbowego.

Informujemy, że brak zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego, brak zaświadczenia z Urzędu Skarbowego lub niezłożenie formularzy oceny spowoduje, że kandydat nie zostanie wpisany
na listę osób kandydujących na członka Rady Nadzorczej.

Osoby zainteresowane kandydowaniem do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Krotoszynie mogą uzyskać uzupełniające informacje w Banku pod nr tel. 62 725 32 78 wew. 171 u osoby zajmującej Stanowisko ds. Zgodności i Kontroli. Kontakt dostępny jest w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Krotoszynie

Formularze oceny odpowiedności

Formularze oceny odpowiedniości