Szanowni Klienci

dodano: 2020-07-21

Szanowni Klienci,

W trosce o Państwa bezpieczeństwo i spokój finansowy Bank Spółdzielczy w Krotoszynie wprowadził specjalną procedurę na czas nadzwyczajnych okoliczności związanych z wprowadzeniem stanu pandemii koronawirusa COVID-19.

Klienci Banku, którzy mają problem z regulowaniem rat z powodu skutków pandemii COVID-19 mogą złożyć wniosek o zawarcie aneksu dotyczący zawieszenia spłat zobowiązań kredytowych w zawiązku z wprowadzeniem w Polsce stanu pandemii.

Wnioski można składać w placówkach Banku papierowo lub w formie zdalnej, tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej (na skrzynkę Banku: kredyty@bskrotoszyn.sgb.pl) lub telefonicznie (pod warunkiem możliwości dokonania identyfikacji).

Na podstawie złożonego wniosku Bank podejmie decyzję o zawieszeniu spłat i przekaże proponowane warunki do akceptacji.

Bank nie będzie pobierać żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dotyczących zawieszenia spłat.