Aktualne kursy walut: 14.06.2024 r.

Kupno
Sprzedaż
EUR
4.2594
4.5231
USD
3.9916
4.1914
GBP
5.0625
5.3155

Sprawdź pełne notowanie »

Promocje Lokat

dodano: 2024-02-09

Lokata terminowa 3-miesięczna

  • promocją objęte są lokaty terminowe dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych,
  • kapitalizacja odsetek: po upływie okresu umownego lub w dniu likwidacji,
  • po zakończeniu okresu lokaty kapitał i odsetki zostaną przekazane na wskazany przez posiadacza lokaty rachunek,w przypadku likwidacji wkładu przed upływem terminu Bank stosuje oprocentowanie za cały okres przechowywania lokaty w wysokości stopy oprocentowania rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego.


Lokata terminowa 3-miesięczna

* oprocentowanie lokaty założonej w bankowości elektronicznej stanowi 0,75 stawki bazowej WIBID 1M w skali roku; wskazane oprocentowanie dla celów umownych wynosi 4,23% i obowiązuje do dnia 30.06.2024 r.; oprocentowanie dla celów niniejszej reklamy zostało zaokrąglone do dwóch miejsca po przecinku; oprocentowanie dla lokaty założonej w placówce banku stanowi 0,65 stawki bazowej WIBID 1M w skali roku i wynosi 3,666% i obowiązuje do 30.06.2024 r.

  • promocją objęte są lokaty terminowe dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych,
  • lokata dostępna w placówkach Banku oraz w bankowości elektronicznej (bankowość internetowa, aplikacja mobilna BSGo),
  • rodzaj oprocentowania: zmienne,
  • wysokość oprocentowanie:
   • 0,65 stawki bazowej WIBID 1M w skali roku (stawka bazowa WIBID 1M określana jest na dwa dni robocze przed pierwszym dniem danego miesiąca kalendarzowego, tak wyznaczona stawka obowiązuje od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca kalendarzowego i ulega zmianie z pierwszym dniem każdego następnego miesiąca kalendarzowego, oprocentowanie dla kolejnych, miesięcznych okresów zostaje ustalone z zastosowaniem stawki WIBID 1M określanej na dwa dni robocze przed dniem zmiany, zmiana wysokości stawki bazowej powoduje odpowiednią zmianę wysokości oprocentowania)- w przypadku, gdy umowa zawarta jest w placówce Banku,
   • 0,75 stawki bazowej WIBID 1M w skali roku (stawka bazowa WIBID 1M określana jest na dwa dni robocze przed pierwszym dniem danego miesiąca kalendarzowego, tak wyznaczona stawka obowiązuje od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca kalendarzowego i ulega zmianie z pierwszym dniem każdego następnego miesiąca kalendarzowego, oprocentowanie dla kolejnych, miesięcznych okresów zostaje ustalone z zastosowaniem stawki WIBID 1M określanej na dwa dni robocze przed dniem zmiany, zmiana wysokości stawki bazowej powoduje odpowiednią zmianę wysokości oprocentowania)- w przypadku, gdy umowa zawarta jest przez elektroniczny kanał dostępu,
  • maksymalna kwota:
   • bez limitu - w przypadku, gdy umowa zawarta jest w placówce Banku,
   • 50.000,00 zł – w przypadku, gdy umowa zawarta jest w bankowości elektronicznej,
  • maksymalna ilość:
   • bez limitu - w przypadku, gdy umowa zawarta jest w placówce Banku,
   • jedna – w przypadku, gdy umowa zawarta jest w bankowości elektronicznej,
  • kapitalizacja odsetek: po upływie okresu umownego lub w dniu likwidacji,
  • lokata odnawialna, po upływie pierwszego okresu umownego następuje odnowienie lokaty na kolejne okresy umowne równe dotychczasowemu, według aktualnej stopy procentowej obowiązującej w Banku w dniu jej odnowienia,w przypadku likwidacji wkładu przed upływem terminu Bank stosuje oprocentowanie za cały okres przechowywania lokaty w wysokości stopy oprocentowania rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego.


Lokata terminowa 12-miesięczna

* oprocentowanie lokaty stanowi 0,85 stawki bazowej WIBID 1M w skali roku; wskazane oprocentowanie dla celów umownych wynosi 4,794% i obowiązuje do dnia 30.06.2024 r.; oprocentowanie dla celów niniejszej reklamy zostało zaokrąglone do jednego miejsca po przecinku.

  • promocją objęte są lokaty terminowe dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych,
  • lokata dostępna w placówkach Banku,
  • rodzaj oprocentowania: zmienne,
  • wysokość oprocentowanie: 0,85 stawki bazowej WIBID 1M w skali roku (stawka bazowa WIBID 1M określana jest na dwa dni robocze przed pierwszym dniem danego miesiąca kalendarzowego, tak wyznaczona stawka obowiązuje od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca kalendarzowego i ulega zmianie z pierwszym dniem każdego następnego miesiąca kalendarzowego, oprocentowanie dla kolejnych, miesięcznych okresów zostaje ustalone z zastosowaniem stawki WIBID 1M określanej na dwa dni robocze przed dniem zmiany, zmiana wysokości stawki bazowej powoduje odpowiednią zmianę wysokości oprocentowania),
  • kapitalizacja odsetek: po upływie okresu umownego lub w dniu likwidacji,
  • lokata odnawialna, po upływie pierwszego okresu umownego następuje odnowienie lokaty na kolejne okresy umowne równe dotychczasowemu, według aktualnej stopy procentowej obowiązującej w Banku w dniu jej odnowienia,
  • w przypadku likwidacji wkładu przed upływem terminu Bank stosuje oprocentowanie za cały okres przechowywania lokaty w wysokości stopy oprocentowania rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego.