Lokata terminowa „LOKATA NA SZCZĘŚCIE”

dodano: 2018-03-27

Lokata terminowa „LOKATA NA SZCZĘŚCIE”z możliwością dopłaty w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie na promocyjnych warunkach:

- okres lokowania 4 miesiące

- minimalna kwota lokaty 4 000,00 zł

- minimalna kwota dopłaty 4 000,00 zł

- maksymalna kwota lokaty (wraz z dopłatami) – 40 000,00 zł

- oprocentowania lokaty – stałe w wysokości 2,04% w stosunku rocznym

- możliwość założenia przez klienta tylko jednej lokaty

- po zakończeniu okresu lokaty kapitał i odsetki zostaną przekazane na rachunek wskazany przez posiadacza rachunku lokaty

- w przypadku likwidacji lokaty przed upływem okresu umownego, rachunek lokaty ulega likwidacji, a środki pieniężne zgromadzone na rachunku lokaty są nieoprocentowane

- lokaty zakładane w placówkach Banku od dnia 26 marca 2018 r. do dnia 20 września 2018 r.