Aktualne kursy walut: 23.02.2024 r.

Kupno
Sprzedaż
EUR
4.2024
4.4622
USD
3.8855
4.0804
GBP
4.9318
5.1781

Sprawdź pełne notowanie »

Lokata na nowe środki

dodano: 2024-01-25

  ·Lokujesz na 3 miesiące

  ·Zyskujesz oprocentowanie stałe w wys. 5% w skali roku

  ·Dzień odniesienia – 18 stycznia 2024 r.

  ·Możesz założyć tylko jedną lokatę na nowe środki

  ·Na lokatę możesz wpłacić maksymalnie 20 tys. zł

  ·Lokatę założysz będąc posiadaczem/współposiadaczem ROR z dostępem do bankowości elektronicznej

  ·Lokata dostępna w bankowości elektronicznej – bankowość internetowa, aplikacja BSGo

  ·Lokata nie jest odnawialna – to znaczy, że po wygaśnięciu środki z lokaty wraz z odsetkami zostaną przekazane na Twój rachunek w naszym Banku

W przypadku likwidacji wkładu przed upływem terminu Bank stosuje oprocentowanie za cały okres przechowywania lokaty w wysokości stopy oprocentowania ROR

dzień odniesienia – dzień, od którego wpływy na rachunek rozliczeniowy oraz na rachunek lokat terminowych posiadacza/współposiadacza będą uznane za nowe środki klienta

nowe środki – dodatnie saldo środków rozumianych jako różnica między sumą środków na rachunku rozliczeniowym oraz na rachunkach lokat terminowych prowadzonych dla posiadacza / współposiadacza w dniu otwarcia lokaty, a sumą środków na tych rachunkach w dniu odniesienia