Aktualne kursy walut: 14.06.2024 r.

Kupno
Sprzedaż
EUR
4.2594
4.5231
USD
3.9916
4.1914
GBP
5.0625
5.3155

Sprawdź pełne notowanie »

Lokata na nowe środki

dodano: 2024-05-14

  • Lokujesz na 3 miesiące
  • Zyskujesz oprocentowanie stałe w wys. 5% w skali roku
  • Dzień odniesienia – 6 maja 2024 r.
  • Możesz założyć tylko jedną lokatę na nowe środki
  • Na lokatę możesz wpłacić maksymalnie 20 tys. zł
  • Lokatę założysz będąc posiadaczem/współposiadaczem ROR z dostępem do bankowości elektronicznej
  • Lokata dostępna w bankowości elektronicznej – bankowość internetowa, aplikacja BSGo
  • Lokata nie jest odnawialna – to znaczy, że po wygaśnięciu środki z lokaty wraz z odsetkami zostaną przekazane na Twój rachunek w naszym Banku
  • W przypadku likwidacji wkładu przed upływem terminu Bank stosuje oprocentowanie za cały okres przechowywania lokaty w wysokości stopy oprocentowania ROR

dzień odniesienia – dzień, od którego wpływy na rachunek rozliczeniowy oraz na rachunek lokat terminowych posiadacza/współposiadacza będą uznane za nowe środki klienta

nowe środki – dodatnie saldo środków rozumianych jako różnica między sumą środków na rachunku rozliczeniowym oraz na rachunkach lokat terminowych prowadzonych dla posiadacza / współposiadacza w dniu otwarcia lokaty, a sumą środków na tych rachunkach w dniu odniesienia