Aktualne kursy walut: 07.12.2023 r.

Kupno
Sprzedaż
EUR
4.2169
4.4784
USD
3.9134
4.1097
GBP
4.9273
5.1730

Sprawdź pełne notowanie »

Kantor SGB - wymieniaj walutę szybko i bezpiecznie!

dodano: 2023-05-12

Kantor SGB - wymieniaj walutę szybko i bezpiecznie!

Usługa wymiany walut w Kantorze SGB dostępna jest dla posiadaczy rachunków walutowych posiadających jednocześnie rachunek w PLN z dostępem przez bankowość elektroniczną. Wymiana walut następuje zawsze pomiędzy rachunkiem w złotych a rachunkiem w walucie wymienialnej.

Oferujemy również możliwość zlecenia wymiany waluty po ustalonym przez Ciebie kursie z datą przyszłą, jeśli kurs osiągnie wskazaną wartość, do wskazanej w zleceniu daty.

Kantor walutowy dostępny jest w ramach bankowości elektronicznej dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych (z wyjątkiem spółek prawa handlowego).

Udostępnione waluty to: EUR, USD.

Usługa Kantor SGB dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:30. Bank udostępnia również możliwość wymiany walut w Kantorze SGB poza wskazanym wyżej przedziałem czasowym (w tzw. czasie rozszerzonym) z zastrzeżeniem, iż Bank ogranicza korzystanie z usługi w przypadku przekroczenia ustalonych przez Bank limitów transakcyjnych.

Limity transakcyjne:

> limit pojedynczej transakcji wymiany walut w czasie rozszerzonym wynosi 50 tys. zł lub równowartość tej kwoty wyrażoną w walucie obcej (nie więcej jednak niż limit ustalony dla danego klienta).

> maksymalna suma wszystkich operacji w czasie rozszerzonym dokonanych przez klientów wynosi 100 tys. zł lub równowartość tej kwoty wyrażoną w walucie obcej. Po przekroczeniu tego limitu nastąpi wstrzymanie sesji w Kantorze SGB, o czym klient zostanie poinformowany w formie komunikatu.