Informacje dotyczące funkcjonowania rachunków VAT.

dodano: 2018-07-09

Informacje
dotyczące funkcjonowania rachunków VAT oraz Mechanizmu Podzielonej Płatności
( ang. split payment)

Z dniem 01.07.2018 r. do polskiego systemu VAT został wprowadzony nowy typ rozliczeń - tzw. Mechanizm Podzielonej Płatności (ang. split payment).

Istotą tego Mechanizmu jest to, że bezgotówkowa zapłata za nabyte od podatnika VAT towary/usługi jest dokonywana w taki sposób, że kwota brutto trafia na bieżący rachunek bankowy dostawcy, po czym kwota odpowiadająca kwocie VAT z faktury zaksięgowana jest na specjalne konto dostawcy nazwane rachunkiem VAT.

Środki pieniężne znajdujące się na tym rachunku VAT mają ograniczoną płynność. Przedsiębiorca nie może nimi swobodnie dysponować. Środki te mogą służyć wyłącznie
na cele VAT.