Aktualne kursy walut: 25.03.2019 r.

Kupno
Sprzedaż
EUR
4.1897
4.4056
USD
3.7078
3.8928
GBP
4.8868
5.1300

Sprawdź pełne notowanie »

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

dodano: 2018-05-22

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) Bank Spółdzielczy w Krotoszynie informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych:

I. Administrator danych

Administratorem danych jest Bank Spółdzielczy w Krotoszynie z siedzibą w Krotoszynie, ul. Piastowska14, 63-700 Krotoszyn, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000043578, NIP 621-000-41-83, REGON 000505556, tel. 62 725-32-78, email: krotoszyn@bskrotoszyn.sgb.pl, zwany dalej „Bankiem”.

II. Inspektor Ochrony Danych

W Banku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@bskrotoszyn.sgb.pl lub pisemnie (na adres siedziby Banku). Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych

Prosimy o zapoznanie się z informacją w załączniku