Bank Spółdzielczy w Krotoszynie oferuje szczególne uprawnienia dla członków rodziny posiadających Kartę Dużej Rodziny:

dodano: 2016-12-22

Bank Spółdzielczy w Krotoszynie oferuje szczególne uprawnienia dla członków rodziny posiadających Kartę Dużej Rodziny:

a) prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego 0,00 zł w okresie ważności Karty Dużej Rodziny,

b) prowizja przygotowawcza za udzielenie kredytu gotówkowego obniżona o 1 punkt procentowy,

c) prowizja przygotowawcza za udzielenie kredytu mieszkaniowego obniżona o 0,5 punktu procentowego.

Dokumentem potwierdzającym uprawnienie członka rodziny wielodzietnej do korzystania ze szczególnych uprawnień jest przedłożenie w Banku Karty Dużej Rodziny.

Zapraszamy do placówek Banku!