Rachunek walutowy

Rachunek walutowy dla osób fizycznych

- jest narzędziem do prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
To produkt dla Klientów pracujących, często podróżujących za granicę
a także dla osób zarabiających w walucie wymienialnej.

Posiadającym Rachunek Walutowy gwarantujemy:

  • bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku,
  • bezpieczeństwo deponowanych środków,
  • dostępność gromadzonych środków na rachunku,
  • prowadzenie rachunku w walutach EUR i USD,
  • możliwość wysyłania i otrzymywaniamiędzynarodowych przekazów pieniężnych,
  • możliwość dokonywania gotówkowych i bezgotówkowych transakcji kupna/sprzedaży walut obcych,
  • możliwość prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych.

Rachunek walutowy otwierany jest na podstawie dowodu osobistego lub paszportu.

Przelew z zagranicy:

Jeżeli przelew będzie przychodził z zagranicy, nadawca zlecenia poza danymi odbiorcy przekazu powinien podać:

- SWIFT CODE (BIC): GBWCPLPP oraz

- nr rachunku w formie IBAN, tj. rachunek NRB poprzedzony literami PL PL XX 8410 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX