Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR) "Junior"

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy – ROR „Junior” dla osób, które ukończyły 13 lat i nie ukończyły 18 lat w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie.

  • gromadzenie środków pieniężnych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych
  • łatwy dostęp do środków poprzez sieć bankomatów oraz międzynarodowe karty płatnicze
  • bezpłatne prowadzenie rachunku
  • bezpłatny i łatwy dostęp do bankowości elektronicznej
  • możliwość uzyskania informacji o stanie środków oraz dokonanych operacjach bankowych przez telefon – informacja na hasło
  • usługa saldo SMS
  • wpłaty i wypłaty gotówki bez prowizji