Karta Dużej Rodziny

Bank Spółdzielczy w Krotoszynie oferuje szczególne uprawnienia dla członków rodziny posiadających Kartę Dużej Rodziny

  • prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego 0,00 zł w okresie ważności Karty Dużej Rodziny,
  • prowizja przygotowawcza za udzielenie kredytu gotówkowego obniżona o 1 punkt procentowy,
  • prowizja przygotowawcza za udzielenie kredytu mieszkaniowego obniżona o 0,5 punktu procentowego.

Dokumentem potwierdzającym uprawnienie członka rodziny wielodzietnej do korzystania ze szczególnych uprawnień jest przedłożenie w Banku Karty Dużej Rodziny.

W przypadku, gdy umowa o prowadzenie rachunku, umowa o kredyt zawarta jest po stronie Klienta z więcej niż jedną osobą, to przynajmniej jedna z nich musi posiadać Kartę Dużej Rodziny.