Lokata terminowa w walutach wymienialnych

-pomnażanie środków pieniężnych

-dostępna w walutach: EUR, USD

-elastyczne okresy lokowania: 1, 3 i 6 miesięcy

-możliwość automatycznego odnowienia lokaty na kolejny okres umowny