- Promocja Własne M z SGB


Skorzystaj z promocji kredytu mieszkaniowego „Własne M z SGB”

Parametry:

Promocją objęty jest kredyt mieszkaniowy, dla którego spełnione są wszystkie poniższe warunki:

1)udzielony Kredytobiorcy posiadającemu w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, na który wpływa/zadeklarowany został jako wpływ dochód, i dla którego udostępniono usługę bankowości elektronicznej (dotyczy przynajmniej jednego z Kredytobiorców, wg stanu na dzień złożenia wniosku),

2)udzielony Kredytobiorcy, który posiada lub zawrze za pośrednictwem Banku Spółdzielczego w Krotoszynie umowę ubezpieczenia na życie (dotyczy przynajmniej jednego z Kredytobiorców, umowa może stanowić zabezpieczenie kredytu mieszkaniowego, którego dotyczy Promocja, umowa nie może stanowić zabezpieczenia innego kredytu/pożyczki),

3)którego przedmiot kredytowania – nieruchomość jest/będzie ubezpieczona od ognia i innych zdarzeń losowych za pośrednictwem Banku Spółdzielczego w Krotoszynie (wg stanu na dzień złożenia wniosku lub w umowie zostanie zapisane terminowe zobowiązanie do spełnienia warunku),

4)umowa kredytowa zostanie zawarta w okresie od 29 stycznia 2024 r. do dnia 28 czerwca 2024 r.

Oprocentowanie kredytu objętego Promocją w okresie pierwszych 60 miesięcy od dnia zawarcia umowy kredytowej jest stałe i wynosi 6,9% w skali roku, po okresie 60 miesięcy oprocentowanie jest zmienne i stanowi sumę stawki bazowej WIBOR 3M i stałej marży dla kredytu mieszkaniowego wynikającej z obowiązującej na dzień udzielenia kredytu „Tabeli oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie”.

Prowizja przygotowawcza od kredytu objętego Promocją wynosi 0 zł.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo kredytu mieszkaniowego w Banku Spółdzielczym Krotoszynie zabezpieczonego hipoteką wynosi 8,61% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 262 000,00 zł, LtV (kwota kredytu do wartości nieruchomości) 80,00%, okres obowiązywania umowy 241 miesiące, całkowita kwota do zapłaty 517 811,43zł, oprocentowanie ze stałą stopą procentową w początkowym 5-letnim okresie w wysokości 6,90% w stosunku rocznym ustalone decyzją Zarządu Banku a następnie oprocentowanie zmienne 7,62% w stosunku rocznym wyliczone jako suma wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M w wysokości 5,87% i marży Banku w wysokości 1,75 p.p., ustalonej przy uwzględnieniu posiadania (w całym okresie kredytowania przez co najmniej jednego z kredytobiorców) w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego z usługą bankowości elektronicznej wraz z comiesięcznymi wpływami z tytułu dochodów, ubezpieczenia na życie zawartego za pośrednictwem Banku Spółdzielczego w Krotoszynie oraz ubezpieczenia przedmiotu kredytowania od ognia i innych zdarzeń losowych za pośrednictwem Banku Spółdzielczego w Krotoszynie, całkowity koszt kredytu 255 811,43 zł (w tym: odsetki 236 211,18 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych 19,00 zł, ubezpieczenie nieruchomości 7 531,25 zł za cały okres kredytowania, dla ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem Banku Spółdzielczego w Krotoszynie - suma ubezpieczenia 327 500,00 zł, prowadzenie rachunku ROR wraz z usługą bankowości elektronicznej (za cały okres kredytowania) w wys. 2 169,00 zł oraz ubezpieczenie na życie 9 881,00 zł, dla ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem Banku Spółdzielczego w Krotoszynie), 240 miesięczne raty równe w wysokości 2 067,26 zł i ostatnia rata w wysokości 2 068,78 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 30.01.2024 r. na reprezentatywnym przykładzie w oparciu o warunki obowiązujące od 29.01.2024 r.