Kredyt mieszkaniowy - promocja "Mieszkaj wygodnie z SGB"

Marzysz o własnym kącie, swoim mieszkaniu czy domu, a może masz w planach gruntowny remont swojego miejsca na ziemi?

Sprawdź, jak może Ci w tym pomóc kredyt mieszkaniowy „Mieszkaj wygodnie z SGB” w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie szyty na miarę Twoich potrzeb.

Możesz go przeznaczyć m.in. na:

-zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z rynku pierwotnego;

-zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z rynku wtórnego;

-zakup własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego z rynku wtórnego;

-przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, w prawo własności;

-zakup nieruchomości mieszkalnej wraz z jej wykończeniem/ remontem / modernizacją / adaptacja / przebudową

-zakup / wykup nieruchomości mieszkalnej od miasta, gminy, spółdzielni mieszkaniowej;

-nabycie lokalu mieszkalnego / domu jednorodzinnego w drodze licytacji komorniczej;

-wykup mieszkań zakładowych;

-budowę (w tym rozbudowę, nadbudowę, odbudowę) / dokończenie budowy/ domu jednorodzinnego systemem gospodarczym lub z udziałem generalnego wykonawcy;

-zakup/ budowa domu systemem gospodarczym z powierzchnią handlowo – usługową;

-zakup działki budowlanej;

-zakup działki rekreacyjnej wraz z domkiem letniskowym;

-adaptację pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkalne (np. strych, suszarnia);

-partycypację w kosztach budowy mieszkań przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego;

-zakup garażu/ miejsca garażowego lub postojowego – łącznie z wyżej wymienionym celem;

-przebudowę, remont, adaptację, wykończenie lub modernizację nieruchomości mieszkalnej lokalowej lub budynkowej;

-refinansowanie wydatków poniesionych na cele mieszkaniowe w ciągu ostatnich 12 miesięcy od daty przyjęcia kompletnego wniosku, na wyżej wymienione cele;

-spłatę kredytu mieszkaniowego na wyżej wymienione cele;

-nabycie udziału w nieruchomości mieszkalnej z ustanowieniem hipoteki na całej nieruchomości;

-inne cele związane z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych;

-cel dowolny – łącznie z co najmniej jednym z wyżej wymienionych celów kredytowania.

  Wygodna spłata i bezpieczeństwo:

  -gwarancja stałego oprocentowania w okresie pierwszych 5 lat,

  -niska marża po 5-letnim okresie kredytowania,

  -możliwość uzyskania nawet 24-miesięcznej karencji w spłacie kapitału kredytu,

  -raty miesięczne równe lub malejące,

  -finansowanie nieruchomości nawet do 90% wartości nieruchomości,

  -okres spłaty nawet do 30 lat,

  -możliwość skorzystania z atrakcyjnego pakietu ubezpieczeń, obejmującego ochronę życia oraz nieruchomości.

Oprocentowanie:

Oprocentowanie kredytu mieszkaniowego objętego promocją pod nazwą „Mieszkaj wygodnie z SGB” w okresie pierwszych 60 miesięcy od dnia zawarcia umowy kredytowej jest stałe i wynosi 6,9% w skali roku, po okresie 60 miesięcy oprocentowanie jest zmienne i stanowi sumę stawki bazowej WIBOR 3M i stałej marży dla kredytu mieszkaniowego wynikającej z obowiązującej na dzień udzielenia kredytu " Tabeli oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie".

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo kredytu mieszkaniowego w Banku Spółdzielczym Krotoszynie zabezpieczonego hipoteką wynosi 9,14% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 262 000,00 zł, LtV (kwota kredytu do wartości nieruchomości) 80,00%, okres obowiązywania umowy 241 miesiące, całkowita kwota do zapłaty 536 470,97zł, oprocentowanie ze stałą stopą procentową w początkowym 5-letnim okresie w wysokości 6,90% w stosunku rocznym ustalone decyzją Zarządu Banku a następnie oprocentowanie zmienne 8,65% w stosunku rocznym wyliczone jako suma wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M w wysokości 6,90% i marży Banku w wysokości 1,75 p.p., ustalonej przy uwzględnieniu posiadania (w całym okresie kredytowania przez co najmniej jednego z kredytobiorców) w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego z usługą bankowości elektronicznej wraz z comiesięcznymi wpływami z tytułu dochodów, ubezpieczenia na życie zawartego za pośrednictwem Banku Spółdzielczego w Krotoszynie oraz ubezpieczenia przedmiotu kredytowania od ognia i innych zdarzeń losowych za pośrednictwem Banku Spółdzielczego w Krotoszynie, całkowity koszt kredytu 274 470,97 zł (w tym: odsetki 255 091,64 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych 19,00 zł, ubezpieczenie nieruchomości 7 310,33 zł za cały okres kredytowania, dla ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem Banku Spółdzielczego w Krotoszynie - suma ubezpieczenia 327 500,00 zł, prowadzenie rachunku ROR wraz z usługą bankowości elektronicznej (za cały okres kredytowania) w wys. 2 169,00 zł oraz ubezpieczenie na życie 9 881,00 zł, dla ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem Banku Spółdzielczego w Krotoszynie), 240 miesięczne raty równe w wysokości 2 145,62 zł i ostatnia rata w wysokości 2 142,84 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 31.07.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie w oparciu o warunki obowiązujące od 01.08.2023 r.

Prowizje i opłaty

Zgodnie z "Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie".

Oblicz ratę!

Poznaj szczegóły oferty u naszych doradców.