Kredyt gotówkowy na EKO inwestycje

Zrealizuj swoje plany i spełniaj marzenia, dbając jednocześnie o środowisko. Pamiętaj, że to nasze wspólne dobro. W tym celu skorzystaj z oferowanego przez nasz bank kredytu gotówkowego na EKO inwestycje!

Przeznaczenie kredytu:

 • zakup instalacji fotowoltaicznych,
 • zakup: węzła cieplnego z programatorem temperatury, pompy ciepła z osprzętem, kotła gazowego
  z osprzętem, kotła olejowego kondensacyjnego z osprzętem, kotła na paliwo stałe (biomasa, pellet) lub węgiel spełniającego co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE
  w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe, materiałów budowlanych wchodzących w skład systemu ogrzewania elektrycznego,
 • zakup materiałów budowlanych wchodzących w skład instalacji grzewczej,
 • pokrycie kosztów montażu instalacji fotowoltaicznych, źródła ciepła i instalacji w ramach kredytowanej inwestycji,
 • przyłącze do sieci ciepłowniczej, gazowej, elektroenergetycznej,
 • zakup materiałów budowlanych wykorzystywanych do docieplenia budynków mieszkalnych wraz
  z wykonaniem usługi docieplenia,
 • zakup stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wykonaniem usługi jej montażu,
 • zakup materiałów budowlanych wchodzących w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 • pokrycie kosztów wykonania ekspertyz lub branżowej dokumentacji projektowej w ramach realizacji kredytowanej inwestycji,
 • zakup sprzętu AGD A+++,
 • zakup i instalacja przydomowej ekologicznej oczyszczalni ścieków,
 • własne potrzeby konsumpcyjne klienta (jednocześnie ze wskazanymi powyżej).

Do kogo skierowana jest nasza oferta:

 • Osoby fizyczne, które zadeklarują, że środki z kredytu gotówkowego zostaną przynajmniej w 60% przeznaczone na cele związane z ochroną środowiska naturalnego.

Warunki kredytu gotówkowego na EKO inwestycje!

 • Okres kredytowania - od 1 miesiąca do 96 miesięcy,
 • Kwota kredytu - do 100 000 zł.
 • Oprocentowanie zmienne stanowiące sumę stawki bazowej WIBOR 12M i stałej marże Banku w wys. 2,6 p.p.
 • Zabezpieczenie kredytu - forma zabezpieczenia spłaty kredytu ustalana jest indywidualnie z Klientem. Obowiązkowym zabezpieczeniem jest weksel własny in blanco oraz ubezpieczenie kredytobiorcy.
 • Wypłata kredytu - kredyt zostanie wypłacony jednorazowo, gotówkowo lub przelewem na rachunek wskazany przez Klienta.
 • Spłata kredytu - kredyt będzie spłacany w ratach miesięcznych równych lub malejących.