Karty zbliżeniowe

Karty zbliżeniowe: Visa Electron PayWave, Visa Electron "młodzieżowa" PayWave oraz MasterCard Debit karta z funkcją zbliżeniową.

.

Karty zbliżeniowe to międzynarodowe karty płatnicze, za pomocą których klient może dokonywać w kraju i za granicą płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej lub dokonywać wypłaty gotówki w bankomatach lub kasach banków.

Karty te umożliwiają dokonywanie operacji standardowych z użyciem PIN-u oraz transakcji zbliżeniowych nie wymagających autoryzacji za pomocą numeru PIN lub podpisu.

Karty z funkcją zbliżeniową limit kwotowy pojedynczej i łącznej kwoty transakcji zbliżeniowej wynosi 50 zł.

Za granicą obowiązuje limit ilościowy i wynosi 3 transakcje.

Kary Visa Electron PayWave i Visa Electron młodzieżowa PayWave wydawane są na okres 3 lat. Karta MasterCard Debit karta z funkcją zbliżeniową wydawana jest na okres 4 lat.