Karta Visa Electron młodzieżowa

Użytkownicy kart:
O wydanie karty Visa Electron - młodzieżowej mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 13 lat i nie przekroczyły 30 roku życia. Warunkiem ubiegania się o kartę jest posiadanie konta osobistego w Banku. W przypadku osób, które nie ukończyły 13 roku życia - niezbędna jest zgoda rodziców lub opiekuna ustawowego.

Posługiwanie się kartą:
Karta Visa Electron - młodzieżowa umożliwia 24-godzinny dostęp do środków zdeponowanych na rachunku. Za pomocą karty można wypłacać pieniądze z sieci bankomatów oznaczonych logo Visa Electron i Plus, a także płacić nią rachunki w kraju i za granicą. Transakcje bezgotówkowe oraz wypłaty z bankomatów Spółdzielczej Grupy Bankowej zwolnione są z opłat prowizyjnych.

Karta Visa Electron - młodzieżowa wydawana jest na okres 4 lat, z możliwością wznowienia na kolejny okres.