Rachunek walutowy

Rachunek walutowy rozliczeniowy

- jest narzędziem do przechowywania środków pieniężnych oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych związanych z działalnością gospodarczą.

Posiadającym Rachunek Walutowy gwarantujemy:

  • szybką i prostą obsługę,
  • łatwość i wygodę w dokonywaniu rozliczeń zagranicznych,
  • oszczędność czasu, bezpieczeństwo i niski koszt realizowanych transakcji,
  • bezpieczne gromadzenie i przechowywanie deponowanych środków,
  • możliwość prowadzenia rachunku w EUR i USD,
  • możliwość podejmowania gotówki w Banku na podstawie ustnej dyspozycji wypłaty,
  • możliwość prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych

Wypłaty gotówkowe powyżej kwoty 3.000 EUR (lub równowartość w innej walucie) należy zgłaszać z wyprzedzeniem, co najmniej 2 dni roboczych w placówce Banku prowadzącej rachunek.

Przelew z zagranicy:

Jeżeli przelew będzie przychodził z zagranicy, nadawca zlecenia poza danymi odbiorcy przekazu powinien podać:

- SWIFT CODE (BIC): GBWCPLPP oraz

- nr rachunku w formie IBAN, tj. rachunek NRB poprzedzony literami PL:

PL XX 8410 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX