Kredyt obrotowy "BS"

Kredyt obrotowy "BS" dla gospodarstw rolnych w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie


  • zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej
  • maksymalna kwota kredytu to równowartość 2 000,00 zł na 1 ha
  • bez konieczności rozliczenia kredytu
  • okres kredytowania do 12 m-cy
  • dogodne formy zabezpieczeń