Karta Visa Business Electron

Użytkownicy kart:
O wydanie międzynarodowej karty płatniczej Visa Business Electron może wystąpić posiadacz rachunku bieżącego lub pomocniczego.

Posługiwanie się kartą:
Karta Visa Business Electron jest powszechnie używaną międzynarodową kartą płatniczą przeznaczoną dla firm. Karta służy do realizacji służbowych transakcji gotówkowych i bezgotówkowych. Można nią dokonywać płatności w sklepach, hotelach, itp. Karta Visa Electron Business umożliwia też stały dostęp do gotówki. Pieniądze można wypłacać z sieci bankomatów należących do Spółdzielczej Grupy Bankowej lub bankomatów oznaczonych logo: Visa Electron lub Plus. Transakcje bezgotówkowe oraz wypłaty z bankomatów SGB zwolnione są z opłat prowizyjnych.

Karta Visa Business Electron wydawana jest na okres 4 lat, z możliwością wznowienia na kolejny okres. Posiadacze karty mogą przy pomocy karty dokonywać transakcji do wysokości środków na rachunku z dnia poprzedniego. Do jednego rachunku może być wydanych kilka kart Visa Business Electron.