Karta Maestro

Użytkownicy kart:
O wydanie międzynarodowej karty płatniczej Maestro może wystąpić posiadacz rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (ROR), oraz rachunku bieżącego (rolnik). Posiadacz rachunku może również wystąpić z wnioskiem o wydanie karty dla osoby wskazanej, która nie jest posiadaczem rachunku.

Posługiwanie się kartą:
Karta płatnicza Maestro jest powszechnie używaną kartą płatniczą na świecie. Karta Maestro wydawana jest na 4 lata, z możliwością wznowienia na kolejny okres.

Za pomocą karty można dokonywać płatności w sklepach, hotelach, biurach podróży, stacjach benzynowych itp. Transakcje bezgotówkowe zwolnione są z opłat prowizyjnych.

Wypłaty z bankomatów Spółdzielczej Grupy Bankowej zwolnione są z opłat prowizyjnych. Klienci, którzy posiadają kredyt odnawialny w koncie mogą z niego korzystać również w ramach międzynarodowej karty płatniczej Maestro.