Konto internetowe E-Bank

Konta internetowe E-Bank dla klientów w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie.

Konta internetowe E-Bank dla klientów w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie.

Informacje

Jeśli posiadają Państwo w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie rachunek ROR lub rachunek bieżący prosimy o skorzystanie z naszej oferty.

Usługa E-Bank to nowoczesny system bankowości elektronicznej, umożliwiający klientowi szybki dostęp do konta za pomocą kanału WWW, dostęp chroniony zabezpieczeniami o wysokim standardzie.

Bankowość elektroniczna skierowana jest do klientów indywidualnych oraz korporacyjnych.

Usługa E-Bank realizowana jest przy pomocy Centrum Usług Internetowych, bliższych informacji na temat CUI znajdą Państwo tutaj

Centrum Usług Internetowych umożliwia:

 • Aktualne informacje o saldzie i obrotach klienta na rachunku
 • Informacje o wysokości wolnych środków
 • Lista operacji dokonywanych przez użytkownika
 • Historia i saldo rachunku za wybrany okres
 • Historia i saldo rachunku kredytowego za wybrany okres
 • Terminarz spłat rat kredytowych
 • Informacje o lokatach
 • Informacje o zleceniach stałych
 • Dokonywanie operacji Polecenie przelewu, polecanie przelewu ZUS i US, zakładanie/likwidowanie lokat oraz zleceń stałych
 • Dodatkowe usługi: zmiana hasła, definiowanie odbiorców/kontrahentów

Udostępnienie usługi CUI możliwe jest po złożeniu znajdującego się w Banku wniosku oraz po podpisaniu w wybranej placówce umowy świadczenie usług za pośrednictwem systemu bankowości internetowej E-Bank. Warunkiem koniecznym podpisania umowy na korzystanie z CUI jest posiadanie rachunku bankowego w placówce Banku Spółdzielczego w Krotoszynie.

Szczegółowe informacje dotyczące bankowości elektronicznej uzyskają Państwo w placówkach Banku.

Najczęściej zadawane pytania dot. Bankowości Internetowej w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie:


1. Co podać w polu „Klucz” ?
W przypadku pierwszego logowania do systemu w polu Klucz podajemy TYLKO wskazanie tokena (6 cyfr na wyświetlaczu). W każdym innym przypadku kluczem jest wymyślone (podczas pierwszego logowania) hasło oraz aktualne wskazanie tokena, pisane „jednym ciągiem” bez odstępów (np. hasło123456).


2. Jak długie może być hasło?
Hasło nie może być krótsze od 4 i dłuższe od 8 znaków


3. Co zrobić w przypadku otrzymania komunikatu „Nieprawidłowy Identyfikator/Hasło lub
konto zostało zablokowane” ?

Sprawdzić poprawność podawanych danych (Identyfikatora i hasła). Sprawdzić poprawność działania klawiatury (np. CapsLock, NumLock itp.). Zwrócić uwagę na występujące w identyfikatorze znaki, w szczególności na cyfrę zero oraz literę O (jeśli istnieją).


4. Co zrobić w przypadku zablokowania sobie dostępu do konta?
Należy przygotować swój Identyfikator, numer seryjny tokena, dowód osobisty i skontaktować się z Bankiem.


5. Gdzie znajdę numer seryjny tokena?
Numer seryjny tokena znajduje się na odwrocie urządzenia (zaczynający się od 2....)


6. Czy w sprawie odblokowania konta mogę kontaktować się z Bankiem poprzez e-mail?
Nie. Bank nie dopuszcza takiej formy komunikacji. Jednocześnie Bank nigdy nie wysyła do swoich Klientów e-mail dotyczących podania środków dostępu do konta.


7. Czy po odblokowaniu przez Bank dostępu do konta zmienia się Identyfikator użytkownika?
Nie. Identyfikator pozostaje bez zmian.


8. Co zrobić jeśli klucz nie mieści się w polu do zatwierdzenia przelewu?
Nie należy się sugerować długością pola i klucz wpisywać normalnie.


9. Z jakiej przeglądarki korzystać?
Zalecaną przeglądarką jest MS Internet Explorer w wersji co najmniej 6.0. Przeglądarka musi obsługiwać protokół SSL oraz muszą być włączone wyskakujące okienka.


10. Jak logować się do sytemu w przypadku, gdy strona WWW Banku nie działa?
Istnieje możliwość logowania się do systemu z pominięciem strony WWW Banku (www.bskrotoszyn.pl). W takim przypadku logowania dokonujemy na stronach: https://ebank3.cui.pl/krotoszyn - dla wersji DETAL oraz https://ebank3.cui.pl/krotoszyn_k - dla wersji CORPO.


11. Co zrobić w przypadku zgubienia lub uszkodzenia tokena?
Należy przygotować swój Identyfikator, numer seryjny tokena (jeśli znamy), dowód osobisty i skontaktować się z Bankiem.

Postępowanie w przypadku utraty tokena

W dni powszednie od godz. 8.00 do 17.00 mogą Państwo zastrzec token:

 • osobiście w Centrali Banku
 • lub telefonicznie zgłaszając Pracownikowi Banku pod numerem tel. (+48) 62 725 32 78

W dni powszednie po godz. 17.00 oraz w dni wolne od pracy mogą Państwo zastrzec token dzwoniąc pod numer (poczta głosowa) tel. (+48) 62 725 32 78 wybierając 119.

W następnym dniu roboczym posiadacz rachunku składa w placówce Banku formularz zastrzeżenia.


12. Jak wykonać przelew z przyszłą datą realizacji?
Przelewy z przyszłą datą realizacji składane są w opcji „Zlecenia stałe”


13. Co to jest „Powtarzalność” w opcji „Zlecenia stałe” ?
Powtarzalność jest to parametr, który określa w zależności od wyboru (w dniach lub w miesiącach) „co ile” dane zlecenie będzie realizowane. Np. żeby założyć zlecenie, które ma się realizować, co miesiąc zaznaczamy „w miesiącach” a w polu „okres” podajemy wartość 1.


14. Jak wydrukować potwierdzenie przelewu?
W opcji Historia rachunku, odnajdujemy interesujący nas przelew, klikamy na datę operacji danego przelewu. W tym miejscu jest możliwość wydrukowania.

1. Sterownik i instrukcja do czytnika dla klientów korporacyjnych - wersja 1.6_przegladarki_32bit Pobierz

2. Sterownik i instrukcja do czytnika dla klientów korporacyjnych - wersja 2.8_przegladarki_64bit Pobierz

Uwagi !!!

 • plik sterownika należy rozpakować na dysku komputera
 • przy instalacji wybieramy komponenty dla Java Plug-in
 • uruchomienie instalacji należy wykonywać na uprawnieniach Administratora
wykonanie: Intelis Media
|
odwiedzin: 00000163167
© 2016 Bank Spółdzielczy w Krotoszynie